ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 28


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 28
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2567 (วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
-------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 28 เป็นหลักสูตรงบประมาณแผ่นดิน ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ** ยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล อาทิ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าสมาชิกวารสาร
ตลอดหลักสูตรประมาณการ 25,000 บาทและมีค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณการ 120,000 บาท
หากไม่ประสงค์ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศเป็นการทดแทน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณการ 25,000 บาท

รายละเอียดการสมัครและเอกสาร : 

 • ตารางเวลาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา Download
 • คู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษา Download
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา Download

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบรับรองผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด 
  - ใบรับรองชุดที่ 1 Download
  - ใบรับรองชุดที่ 2 Download
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กยศ. (ต้องแนบทุกคน) Download
 • หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน Download (กรณีที่ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร)


เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารสมัครประมาณ 2-3 วัน
หากเอกสารของท่านเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะออกเลขสมัครให้

และจะมีอีเมลแจ้งเลขที่สมัครไปยังผู้สมัคร

** หลังจากท่านสมัครเรียนแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ที่ด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 • นายวงศกร นาคนาวา หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9585
 • นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9584
 • นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9587

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับระบบรับสมัครออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ไอที)

 • นายวรสิทธิ์ เกาะศิริ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9515 

Line หลักสูตร : https://lin.ee/mdHXJLV


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า