ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3


   
สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศรายชื่อทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการอบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

-------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศรายชื่อทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า โทรศัพท์ 0 2141 9574
นางสาวสุภาพร มีบุญเปี่ยม โทรศัพท์ 0 2141 9576


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า