ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 (ปปร.28)


   
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 (ปปร.28)

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม Download
  • ขั้นตอนและกำหนดการรายงานตัว Download
  • แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่าย Download


 

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

  • นายวงศกร นาคนาวา หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9585
  • นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9584
  • นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9587

Line หลักสูตร : https://lin.ee/mdHXJLV


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า