ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปธร.) รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน 2567

   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปธร.) รุ่นที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2567
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีที่ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร) ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กยศ. (ต้องแนบทุกคน) ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

☎️ นางสาวยะราพร เฉลยโฉม
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9694

☎️ นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง 
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9785

☎️ นางกชพร ช่อพฤกษา 
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9784

หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178-9


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า