หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2563
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2563
ISBN : 978-616-476-191-9

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2563 (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

7 ก.พ. 54 - 'พะเยา'เสวนาทางแก้ปัญหากว๊านคนพื้นที่ชี้จะพัฒนาต้องหารือ-มีส่วนร่วมวางแผน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2562

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มายาคติเรื่องทฤษฎีชนชั้นกลาง

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า