หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564
เรื่อง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา นักฝึกอบรมชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9520-30 โทรสาร 0-2143-8172

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564 (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัย Best Practice ศึกษาความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสังเคราะห์ความรู้การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่นฯ

ดาวน์โหลด 165 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า