หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564
เรื่อง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา นักฝึกอบรมชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9520-30 โทรสาร 0-2143-8172

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564 (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2564 : บทสำรวจว่าด้วย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติท่ามกลางการแพร่ระบาดของ โควิด-19

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 321 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า