หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย ดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี
ISBN : 978-616-476-1988

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์์02-1419600 โทรสาร 02-1438181

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (76 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ - ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 114 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า