หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น (Decoding Local Good Governance)
เรื่อง ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น (Decoding Local Good Governance)
โดย ดร.อรพินท์  สพโชคชัย
ISBN : 976-616-476-2039

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์์02-1419600 โทรสาร 02-1438181

ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น (Decoding Local Good Governance) (69 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด 233 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 284 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน

ดาวน์โหลด 123 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า