หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายงานวิจัย โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์์02-1419600 โทรสาร 02-1438181

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า