หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558
เรื่อง บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ISBN : 978-974-449-935-6

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
http://www.kpi.ac.th

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวัดความเป็นพลเมือง (Measuring Citizenship)

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด 210 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า