หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การรวมกลุ่มในรัฐสภาเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภาอินโดนิเซีย
เรื่อง การรวมกลุ่มในรัฐสภาเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภาอินโดนิเซีย
โดย อัจจิมา แสงรัตน์
ISBN 978-616-476-339-5

จัดทำโดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9550 โทรสาร 0-2143-8174

 

การรวมกลุ่มในรัฐสภาเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภาอินโดนิเซีย (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัย ปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 141 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง

ดาวน์โหลด 169 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า