หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558 (ท้องถิ่นใจดี บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม)

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เนอการาบรูไนดารุสสลาม)

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารรัฐอินโดนีเซีย)

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สหพันธรัฐมาเลเซีย)

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า