หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 เสริมพลังประชาธิปไตย: บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 เสริมพลังประชาธิปไตย: บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Revitalizing Democracy: Roles of Soft Power and Citizen Engagement)

ข้อมูลบรรณานุกรม
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 เรื่อง เสริมพลังประชาธิปไตย:
บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง (Revitalizing Democracy: Roles of Soft Power and Citizen Engagement), 2566.
1.ซอฟต์พาวเวอร์ 2.การมีส่วนร่วมของพลเมือง

จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า

เสริมพลังประชาธิปไตย: บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม

ดาวน์โหลด 128 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารรัฐอินโดนีเซีย)

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า