หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner: Local Government Management towards Excellence)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ปี 2558 (ท้องถิ่นใจดี บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม)

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สถาบันพระปกเกล้า