หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เปิดผลวิจัย ตั้งโต๊ะวิพากษ์ : ตอน (ไม่)เชื่อมั่นนายกฯอภิสิทธิ์
               จากการสัมมนาประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ 2546-2553"

เปิดผลวิจัย ตั้งโต๊ะวิพากษ์ : ตอน (ไม่)เชื่อมั่นนายกฯอภิสิทธิ์ (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สื่อกับการละเมิดสิทธิเด็ก : การปฏิรูปกลไกการกำกับดูแล

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การไกล่เกลี่ยคนกลางและการแก้ไขความขัดแย้ง

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า