หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ
โดย นายอัชพร จารุจินดา, นายปกรณ์ นิลประพันธ์, นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง, นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร, นายวราห์ เห่งพุ่ม

ที่มา : http://lawdrafter.blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 2

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า