หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...
หัวเรื่อง : ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

เรื่อง - ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
โดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

01- ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ... (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เกาะติดสนามเลือกตั้ง: วันที่พรรคเล็กเริงร่า

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้ง 54 นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า