หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานยุติธรรมฉบับสมบูรณ์ เอกสารวิชาการและบทความ




หัวเรื่อง : รายงานยุติธรรมฉบับสมบูรณ์

รายงานการวิจัย โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนับสนุนงบประมาณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารเอ ชั้น 9
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Download


Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด 1109 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

5 พรรคเห็นพ้องปกครองพิเศษชายแดนใต้

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .…

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า