หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม
หัวเรื่อง : ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม

ชื่อเรื่อง - ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
จำนวนหน้า - 38 หน้า
จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท
ราคา - 60 บาท
          เอกสารนี้เป็นเหมือน "ข้อมูลเบื่องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม" และบอกความหมายของความขัดแย้งว่าคืออะไรและการแก้ปัญหาข้อพิพาทว่าควรทำอย่างไร การเจรจาไกล่เกลี่ย(Negotiation)คืออะไรและบอกชนิดต่างๆ ระยะต่างๆของการเจรจาไกล่เกลี่ยว่ามีอะไรบ้าง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง(Mediation)คืออะไรรวมไปถึงกระบวนการ เทคนิคของคนกลางที่จะเป็นคนไกล่เกลี่ย วัฒนธรรมคืออะไรและนำเอาไปใช้กับการเจรจาได้อย่างไร

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

ตัวอย่างหน้าปก (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเจ้าเมือง

ดาวน์โหลด 247 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน

ดาวน์โหลด 72 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 170 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า