หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5
เรื่อง ประชาธิปไตยกับการบรรเทาความยากจน

เอกสารประกอบการประชุม (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5_Part1 (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5_Part2 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Part3 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย_Part4 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม - ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม - ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม : การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม : การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (46 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 56

ดาวน์โหลด 181 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่17

ดาวน์โหลด 218 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า