งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ และประเด็นอื่นๆ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์บอกเล่าในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องช้าง.... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 : เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า