งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ,ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ,อาจารย์ยุทธพร อิสรชัย
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า
มกราคม 2548

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) (65 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเต็มใจยอมรับการชดเชยของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดการด้านการเกษตรฯ (ทุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า