งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดย ดร. ดมิศา มุกด์มณีและ ดร. ดวงมณี เลาวกุล

โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดย ดร. ดมิศา มุกด์มณีและ ดร. ดวงมณี (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า