งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2542
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 
โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ นักวิจัย
2. นายพล กุลสุขรังสรรค์ ผู้ช่วยนักวิจัย
3. นางสาวจุฑาภรณ์ บูรณะโอสถ ผู้ช่วยนักวิจัย
4. นายอดิศรัย วรรณรัตน์ ผู้ช่วยนักวิจัย
5. นายภัณติพงษ์ สุภารัตนสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การรับรู้ต่อการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 กับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง Generation Y กรณีศึกษานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 ภาค

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมจัดการชุมชนของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน : กรณีศึกษาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า