งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์
3. นายเผด็จการ ด้วงโท
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นวัตกรรมการให้คำปรึกษาครอบครัว

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า