งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ พานแก้ว, นางณัชชาภัทช อมรกุล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า 
กันยายน 2564

ดาวน์โหลดงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1.  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง ดาวน์โหลด
2.  แผ่นพับ 4 เรื่องต้องรู้ "การเงินพรรคการเมือง" ดาวน์โหลด
3.  Infographic :
3 เหตุผล การเงินพรรคการเมือง 
ดาวน์โหลด

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง (34 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด...

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การรัฐประหารในการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 186 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า