งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ชื่อเรื่อง : การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
(The Politics of Desire: A Case Study of People’s Alliance for Democracy Movement)
โดย : นายธนศักดิ์ สายจำปา (Mr.Thanasak Saijampa)
ดุษฎีนิพนธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (60 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมการให้คำปรึกษาครอบครัว

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย

ดาวน์โหลด 114 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า