งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (958 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมหานคร...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสิทธิในน้ำของประเทศไทย...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า