งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และไทย

ดาวน์โหลด 160 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติโดยใช้แนวทางประชารัฐ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 118 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า