งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงาน ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลด 117 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลด 184 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า