งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อเรื่อง : นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ
(POLITICIANS AND POWER STRUCTURE IN SAMUT PRAKAN PROVINCE)
โดย : นางสาวกฤตยาณี พิรุณเนตร
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ (48 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 909 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

ดาวน์โหลด 115 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.

ดาวน์โหลด 144 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า