งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 2562วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - นางสายสมร ศักดิ์คำดวง
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (57 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด 136 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า