งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาววิภา แซ่โง้ว
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม)

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบรัฐสภาไทย

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า