งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ความขัดแย้งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์ ศึกษากรณีการเป็นศัตรูกันระหว่างตระกูล (Rido)
ชลัท ประเทืองรัตนา
นักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
               โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์ เรามักจะนึกถึงปัญหาการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ของประเทศซึ่งมีมานานกว่า 30 ปี กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1960 ต่อมารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ใช้นโยบายเข้าปราบปรามกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ทำให้เกิดขบวนการต่อต้านรัฐบาลขึ้นในปี ค.ศ.1976 ในเมืองโคตาบาโต เหตุการณ์ได้ตึงเครียดมากขึ้น เมื่อมีการฆ่ามุสลิมจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยเหตุดังกล่าวมิซูอาริ จึงได้ก่อตั้งขบวนการ MNLF เพื่อต้องการปกครองตัวเองขึ้นมา และหลังจากนั้นก็มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่นๆ ตั้งขึ้นมาด้วย

ความขัดแย้งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์ ศึกษากรณีการเป็นศัตรูกันระหว่างตระกูล (Rido) (77 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้ต่อการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 กับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง Generation Y กรณีศึกษานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 ภาค

ดาวน์โหลด 86 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี 2541 - 2545

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า