งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาววารุณี ณ นคร
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน

- วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท ชื่อผู้รับทุน - นางสาววารุณี ณ นคร ปีงบประมาณ - 2549 ชื่อวิทยานิพนธ์ - (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายจากภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า