งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวตวงพร จันทร์แก้ว
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ทักษิณา-ประชานิยม ความหมาย ปัญหา และทางออก

ดาวน์โหลด 69 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า