งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ
: การศึกษาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ คลองลัดมะยมฯ

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วาทกรรมเพลงเพื่อชีวิตในบริบทการเมืองไทย (พ.ศ.2525-2550)...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 145 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างพันธมิตร

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า