งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ
: การศึกษาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลด 92 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า