งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
บุญมี ลี้
เทพกร ณ. สงขลา
ธันวาคม 2545

อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย (63 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (PBO)

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า