งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

พระนเรศวร วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายเฉลิมพล แซ่กิ้น
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ

พระนเรศวร - วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสมาพันธ์ครูเชียงใหม่...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางพระ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า