งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น
รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น 
ประเภทเอกสาร - งานวิจัย
สนับสนุนโดย - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น_Part1 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น_Part2 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดขององค์การพัฒนาเอกชนไทย

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์การมหาชนของไทย

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า