งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง
คดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง

ฉบับเต็ม

คดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง_Part1 (59 ครั้ง) ดาวน์โหลด
คดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง_Part2 (104 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 85 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า