งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า 26 พฤศจิกายน 2562

โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบฯ (92 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

ดาวน์โหลด 115 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า