ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย
การจัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย
วันที่และเวลา: วันศุกร์ที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 - 11.00 น.

การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย (97 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2019 Electoral System Assessment Survey : A Prototype / Dr. Segundo Joaquin E. Romero (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด
OVERVIEW OF THE KPI-ADMU-DDS IHOPE PROJECT / Dr. Thawilwadee Bureekul (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Free & Fair Election,How to design and measure? / Assoc. Prof. Somchai Srisutthiyakorn (109 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า