ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ฟังอย่างไรให้ได้ยิน : เครื่องมือและกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นของประชาชน
เรื่อง ฟังอย่างไรให้ได้ยิน : เครื่องมือและกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นของประชาชน
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

ฟังอย่างไรให้ได้ยิน : เครื่องมือและกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นของประชาชน (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า