ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน
สรุปผลการสัมมนา ชุดโครงการสัมมนาสาหรับคณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาประจำปี 2565 “Right To Be The Series”ครั้งที่ 3
เรื่อง เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า