ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร วันที่ 5 กันยายน 58


วันที่ 5 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร จำนวน 604 ราย โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเป็๋นประจำทุกปี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า