ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.10 จับมือ ปนป.11 Save Thai Fight COVID-19


         วันที่ 4 กันยายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10 บริจาคสิ่งอุปโภคบริโภค ร่วมด้วยช่วย Save Thai Fight COVID-19 และรุ่นที่ 11 ร่วมระดมช่วยกันแพ็คกล่องยังชีพ เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า