ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เยาวชนโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ นำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์สร้างความเป็นพลเมือง


       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ ช่วงที่สาม โดยมีการนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ขยายองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง และนำไปขยายองค์ความรู้ไปยังโรงเรียน และชุมชนต่อไป  แนวคิดผลงานสื่อ นำมาจากเวที One Young World Summit 2021 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  กลุ่มที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  กลุ่มที่ 3 บทเรียนจากโรคระบาด  กลุ่มที่ 4 การศึกษา  กลุ่มที่ 5 บทเรียนจากโรคระบาด

       หลักสูตรดังกล่าวมีการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จำนวน 5 วัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยกิจกรรมวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของการสร้างความเป็นพลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน” หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบใบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ให้กับเยาวชนที่ผ่านหลักสูตรจำนวน  50 คน และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า