ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานพระราชวังดุสิต นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารและพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า